Τομείς ενασχόλησης δικηγορικού γραφείου

Το δικηγορικό γραφείο παρέχει εξειδικευμένες νομικές γνώσεις και υπηρεσίες στο σύνολο των κλάδων του δικαίου και συγκεκριμένα:
 • Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών
 • Δίκαιο Ελεύθερου και Αθέμιτου Ανταγωνισμού
 • Εθνικά και Κοινοτικά Σήματα – Βιομηχανικά Σχέδια
 • Δίκαιο Αξιογράφων (επιταγές – συναλλαγματικές)
 • Συνεταιρισμοί – Σωματεία – Ιδρύματα (ίδρυση, λειτουργία, λύση)
 • Ενοχικό Δίκαιο (συμβάσεις έργου, εκχώρηση απαιτήσεων, ευθύνη από διαπραγματεύσεις, ευθύνη παραγωγού προϊόντων, ευθύνη από αδικοπραξία, διασυνοριακές πωλήσεις)
 • Οικογενειακό – Κληρονομικό Δίκαιο
 • Αναγκαστική Εκτέλεση (κατασχέσεις, πλειστηριασμοί, αναστολές, ανακοπές)
 • Οικονομικά – Φορολογικά Εγκλήματα (πλαστά & εικονικά τιμολόγια, μη απόδοση Φ.Π.Α., φοροδιαφυγή)
 • Εγκλήματα κατά της Περιουσίας & της Ιδιοκτησίας (απάτη, υπεξαίρεση)
 • Εγκλήματα Παραβίασης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
 • Εγκλήματα κατά της Προσωπικότητας (συκοφαντική δυσφήμιση, εξύβριση)
 • Σωματικές Βλάβες, Απειλή, Παράνομη Βία, Εκβίαση
 • Ναρκωτικά
 • Ενδοοικογενειακή Βία, Διεθνείς Απαγωγές, Αρπαγή Ανηλίκων
 • Ποινική Συνδιαλλαγή