Αριστείδης Χρ. Ζαχαριάς

Βιογραφικό

Ο Αριστείδης Ζαχαριάς είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου από το 2013. Παλαιότερα, ήταν μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (2010 έως 2013). Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών (2009), κάτοχος μεταπτυχιακού στο δίκαιο ανταγωνισμού (LL.M.) από το Queen Mary University of London του Ηνωμένου Βασιλείου και κάτοχος μεταπτυχιακού στο Ποινικό Δίκαιο, με εξειδίκευση στα ναρκωτικά (MSc), από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Επιπροσθέτως, ήταν θεματικός υπεύθυνος δικαιοσύνης (ΝΟ.Δ.Ε.) της Νέας Δημοκρατίας για την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας μέχρι το 2018.